Udvikle







Udvikling gennem
Outplacement - Karriererådgivning


Outplacement

Vi har mange års erfaring i Outplacement og Karriererådgivning, og har samtidig en bred brancheerfaring, bl.a. indenfor den finansielle branche.


Der tilbydes et unikt outplacement forløb for dig, der er blevet opsagt.


Her kombineres rådgivning og coaching med fokus på inplacement.


I tæt samarbejde hjælper vi  dig med at finde den rette nye vej.


Du tilknyttes en konsulent, der fungerer som sparringpartner gennem hele forløbet.


I perioden vil du og konsulenten løbende mødes, og der vil typisk være en vekselvirkning mellem konsulentbistand, hjemmearbejde og coaching.


Finansielle branche


Otto Consult har indgået aftale med Finansforbundet om outplacement.


Dette betyder at vi er godkendt leverandør til at lave outplacement for den finansielle branche, og dermed efterlever de standarder der er fastsat af Finansforbundet.


Karriererådgivning


Vi tilbyder karriererådgivning for dig, der med udgangspunkt i din nuværende situation ønsker at få sat en ny retning og perspektiv på dit arbejdsliv. Forløbet tilrettelægges individuelt og tager afsæt i din baggrund, forudsætninger, ressourcer og mål for fremtiden.


Processen


Afdækning af faglige kompetencer og  performancenivau

Afdækning af personlige kompetencer, præferencer og potentialeniveau

Karrieremuligheder: sammenholdt op imod faglige- som personlige kompetencer

Sparring i forhold til handling på karriereskifte, brancheskift eller lignende


Forløbets udbytte kan f.eks. være:


Afdækning af motivationsretning

Personlighedsvurdering med udgangspunkt i 
analyseværktøjer

Udarbejdelse af kompetenceprofil og CV

Fastlæggelse af karriereønsker og karriereplaner

Netværksbearbejdning og
 jobsøgningsstrategier


Indsigt i kandidatens faglige evner, personlige og ledelsesmæssige kompetencer samt i de faktorer, der driver kandidatens ambitioner, giver de bedste forudsætninger for at lykkes i karrieren. Formålet med karriererådgivning er at ruste kandidaten bedst muligt til at gribe og handle på karrieremuligheder.


Otto Consult tilbyder et struktureret kompetenceafdæknings- og karrieresparringsforløb, hvor kandidatens styrker og udviklingsområder afdækkes på et objektivt og indsigtsfuldt grundlag. Processen identificerer og tydeliggør kandidatens konkurrencemæssige fordele i forhold til andre kandidater på samme faglige og ledelsesmæssige niveau.


I processen bliver kandidaten derfor i stand til at målrette sin karriereplan mod det felt, hvor de faglige og personlige kompetencer har størst mulighed for succes. Processen har således til hensigt at skabe større selvindsigt hos kandidaten samt styrke evnen til at handle i forhold til næste karrieremulighed.


Otto Consult anvender Person Profil Analyser og øvrige tests som redskab til fastlæggelse af faglige- som personlige kompetencer.

Beskrivelse af forløbet

Stillingsanalyse

Afklaring og forventningsafstemning


Gensidig kemi og rolleafklaring


Tilrettelæggelse

af forløb

Stillingsanalyse
Stillingsanalyse

Dit karriereforløb afklares og grundlægges præcist og nøjagtigt


Der afdækkes i forhold

til kompetencer og referencer

Faglige- som personlige kompetencer afdækkes og defineres


Coaching i forhold til afklaring af disse samt kommunikation af samme


Person Profil Analyser udarbejdes og anvendes konstruktivt i processen


Samlet personligheds-vurdering udfærdiges

Stillingsanalyse

Karriereønsker og karriereplan formuleres


Holdes op imod tidligere afdækning af faglige

– som personlige kompetencer

Stillingsanalyse
Stillingsanalyse

Opdatering af CV

+ ansøgning


Opdatering af LinkedIn profil


Netværksanalyse


Viden om jobmarkedet


Jobsøgningsstrategier

og aktiviteter


Indsatsplan

Netværksbearbejdning


Interviewtræning


Rådgivning om ansøgninger


Løbende coaching


Rådgivning ifm.

opstart i nyt job


Evaluering af forløb


Kontakt Otto Consult og få ro og overblik i din medarbejderstab


Er du nysgerrig efter at vide mere og høre, hvordan du kan få ro og overblik i din medarbejderstabs udvikling, så kontakt os.