TilknytteTilknytte


Teamudvikling - Lederudvikling - Coaching


Vi afvikler løbende udviklingsforløb, skræddersyet og tilpasset indenfor følgende områder:


• Direktionsudvikling

• Teamudvikling

• Ledergruppeudvikling

• Lederudvikling

• Personlig udvikling


At se andre have success, udvikle sig og flytte sig er en stor del af vores motivation og inspiration.


Derfor mærker du ret hurtig vores engagement i disse processer.


Uagtet hvor ’knudefyldt’ situation måtte være, går vi professionelt til opgaven, og holder fast til der er et konstruktiv afsæt for at nå de forventede mål og resultater.


Coaching

Det fortrolige, tætte og åbne samarbejde understøttes med coaching, hvor du vil opleve et værdifuldt med- og modspil.


Fokus lægges på udvikling af virksomheden eller din rolle,  i forhold til strategi, visioner og mål, så den enkelte, afdelingen, organisationen, går i samme retning.


På den måde leveres reelle og målbare resultater for den enkelte, afdelingen og virksomheden.


Med andre ord;

vi coacher ikke for at coache, men for at fastholde og skabe udbytte for dig, din afdeling, organisation og virksomhed.


Med afsæt i flere års erfaring og kundecases, skræddersyes forløbene til det aktuelle behov.

Vores nærvær og meget konkrete tilgang vil betyde, at du hurtigt får værktøjer, du i praksis kan anvende og afprøve, og større tilfredshed skabes.


Står du med et behov for anden sparring, tredje-parts hjælp eller bare andre øjne og en anden vinkel, så kontakt os.Eksempel:

Forløb for dig som leder


Coachforløb – Indhold - leder:

Rolle, funktion, ansvarsområde

Drøftelse og definition af ovenstående i forhold til rolle- ansvarsområde


Kompetencer

Personlige kompetencer defineres og synliggøres

Hvilke personlige kompetencer er/skal i spil i Lederrollen


Arbejdsrelationer

Medarbejdere / kollegaer / nærmeste leder

Drøftelse i forhold til at lede op, hen og ned i en strategisk, politisk organisation


Ledelse

Drøftelse af lederskab/eget lederskab

Hvordan agerer jeg i mit lederskab?

Hvordan kommunikerer jeg i min lederrolle?

Hvordan udøver jeg mit lederskab i forhold til situation, medarbejder, etc.


Medarbejdere

Dialog omkring afdelingens sammensætning

Hvilke personligheder har jeg i min afdeling?

Hvilke kompetencer har jeg i min afdeling?

Hvordan uddelegerer jeg optimalt og gør jeg det?


Udfordringer

Hvilke problemstillinger har jeg i min afdeling på kort og langt sigt?

Hvordan håndterer jeg disse udfordringer?

Hvilken udviklingsområder har jeg som leder, og hvordan takler jeg disse?Udbytte af forløb:


  • Større indsigt i egen professionelle rolle, ansvarsområde, liv og livssituation


  • Work-Life-Balance


  • Skabe større bevidsthed om egen og andres  adfærd, kvaliteter og potentialer

Onboarding


Alle analyser viser, at den kritiske del i enhver rekrutteringsproces er de første 6-12 mdrs. efter ansættelsen.


Vi tilbyder onboarding, som sikrer høj trivsel, integration og realisering af medarbejderens fulde potentiale tidligt i ansættelsen.


Der fastlægges konkrete mål, sikres støtte og rådgivning til både leder og den nyansatte.


I processen tilsikrer vi at virksomheden, leder, kollegaer og den nyansatte alle har det bedste afsæt uden at være i tvivl om mål, retning, forventninger.


For at skabe et stærkere samarbejde og en bedre kommunikation, anvendes blandt andet elementer fra rekrutteringsprocessen og Person Profil Analysen.


På den måde styrkes fundamentet, og giver den nyansatte et bedre afsæt til hurtigere at komme om bord, finde sin rolle og have tryghed i denne, skabe værdi, fylde sin rolle ud, og dermed være en del af det fællesskab og den organisation, der er er tiltænkt.


Kontakt Otto Consult og få ro og overblik i din medarbejderstab


Er du nysgerrig efter at vide mere og høre, hvordan du kan få ro og overblik i din medarbejderstabs udvikling, så kontakt os.